Zo gaat het vaak en het lijkt alsof het niet anders kan: je hebt een droom, je studeert jaren keihard om die te verwezenlijken, en dan heb je een studieschuld. Maar je krijgt een baan! Als danser, als acteur, als muzikant bij een grote productie. Niet helemaal wat je wilde, maar het is een opstapje naar het echte werk.

Je kunt je schuld afbetalen, je vindt een lief, je krijgt een kind, en vanaf dan vertoon je nog steeds vakbekwaam je kunstje. Je doet wat de dirigent, de choreograaf of de regisseur je opdraagt. En je kunt niet van de ene dag op de andere het roer omgooien en op zoek gaan naar wat je werkelijk wilt met je talent en je kunst, want dat vergt investeringen en dat geld en die tijd heb je niet. Daar kun je je bij neerleggen maar dat is doodzonde. Niet alleen voor de kunstenaar in kwestie, maar ook voor het publiek: zo veel verhalen niet verteld, zo veel unieke manieren van vertellen niet ten gehore gebracht of vertoond.

Basecamp wil professionele podiumkunstenaars de kans bieden om, met hun kunde en hun in de loop der jaren opgedane ervaring, terug te keren naar waar het aanvankelijk allemaal om ging: de ziel blootleggen, het eigen verhaal vertellen. En van daar uit verder gaan. Vanuit het basiskamp naar steeds hogere pieken. En… in samenspel met al even professionele collega’s een prachtige voorstelling neerzetten.

Het is de bedoeling dat de deelnemers een verhaal vertellen dat ze al heel lang met zich meedragen maar door gebrek aan tijd of een podium nooit konden vertellen. Onder begeleiding van een coach en een theatermaker en in samenwerking met de andere deelnemers worden deze verhalen omgezet in hun eigen kunstvorm en rijp gemaakt voor een voostelling. Dit stuk bestaat uit zes eenakters, met elkaar verbonden doordat de kunstenaars meespelen in elkanders verhaal en daarin consequent als mens naar voren treden en niet als een mens met een masker.

Het gaat nadrukkelijk niet om perfectie, de eenakters mogen zelfs rauw zijn, met de rafels van de oprechtheid. Het gaat enerzijds om de herwonnen vrijheid van de deelnemers, die een verdieping in hun spel teweeg zal brengen, anderzijds om het vertolken van verhalen die door hun eerlijkheid en openheid elders zelden vertoond worden. Het zijn géén privévertellingen, geen uitgewrongen ego’s, maar autobiografische verhalen van professionele kunstenaars, door de kunst heen gehaald tot ze algemeen geldig zijn en het publiek ontroeren.

Het resultaat is, zo leren onze experimenten met deze vorm van theater in het recente verleden, dat de deelnemers bewuster worden van de keuzes die ze maken, door het zelfvertrouwen dat ze hebben gewonnen, door de wetenschap dat wat uit hen zelf komt ook de moeite waard is. Dat zal te zien zijn in de voorstelling die ze samen maken en lang daarna. En de ervaring leert ook dat het publiek anders reageert dan bij doorsnee-voorstellingen. De mensen blijven na afloop nog lang op de tribune zitten om na te praten over wat ze gezien en gehoord hebben, eigen ervaringen uit het verleden komen boven en worden verteld, en dat gaat door tot in het theatercafé.

Klik op het plaatje om de promofilm van de vorige voorstelling te bekijken:

Reacties van enkele deelnemers:

Els Gielis (freelance zangeres)
“Een heerlijke intense bewustwording met als resultaat een voorstelling recht vanuit hart en ziel. Deze ervaring zal me altijd bij blijven en is de basis geworden voor de manier waarop ik wil leven en zingen.”

Sophie Everards (moderne dans, Joop van den Ende Theaterproducties)
“Ik voel me gerespecteerd en gezien, wat als uitwerking heeft dat ik mezelf zie en kan en mag vertrouwen op mijn kwaliteiten, visie en ambitie. Het hele proces heeft ervoor gezorgd dat ik mijn eigen weg in durf te slaan.”

Annelies Knoop (voormalig danseres Nationaal Ballet)
“Basecamp gaf mij alle ruimte en vrijheid om te kunnen voelen en te ervaren hoe het is om voor mij na 23 jaar weer te acteren. Het onderzoek en proces van bewustworden van toen, nu en misschien in de toekomst was een bijzondere en fantastische ervaring.”

Prema Groeneveld-Keymeulen (actrice Prema theatre)
“Zo heb ik tijdens mijn opleiding musical/muziektheater zelden gewerkt en het was hierdoor vernieuwend. Door de persoonlijke invulling is veel meer te geven in zowel het docentschap als in het theater maken. Door theater van de ziel ga ik wellicht nog betere afwegingen maken in wat ik wel en niet wil en kan ik mijn onkunde beter accepteren. Het gaf dus een verdiepende laag.“

Rata Kloppenburg (celliste, actrice Rataklop.nl)
”Geweldig om eindelijk de eerste stappen te zetten op dat pad waarover ik 20 jaar lang alleen maar denk.  Ik merk  dat ik als cellist,  actrice  en regisseur nieuwe input heb gekregen. Er is een nieuwe vibe bij gekomen; die van het ‘Eigene’, de ervaring van hoe spannend maar de moeite waard het is, om daarnaar op zoek te zijn! Ook het ‘samen maken’ was bijzonder. De andere spelers die mij zomaar vertrouwden, raakten, ontroerden en inspireerden.”

Inschrijven:
Je kunt je vrijblijvend inschrijven, dan word je op de hoogte gehouden van de komende verschillende trajecten van Basecamp. Je bent vrij om in te stappen als een traject je aanspreekt.

 

Aanmelden